Velkoplošný tisk

Dnes všichni známe slovní spojení „velkoplošný tisk“ především se spojením billboardů a plakátů, které dnes nacházíme nejen v centrech velkých měst, jak tomu bylo dříve, ale i v obcích a vesničkách. Hlavním cílem velkoplošného tisku je reklama, kterou je potřeba dnes ve všech odvětví nejen obchodu, ale je například i velkým faktorem, který hraje roli ve světě politiky. Velkoplošný tisk si dnes může dovolat úplně každý, neboť firem se pohybují ve velké konkurenci i za období krizí, proto musí jít s cenou dolů. Na druhou stranu pokud si budeme chtít pro svoji menší firmu například vytisknout 100 letáků, nesmíme koukat jen na cenu, ale musíme porovnávat cenu s kvalitou, kterou nenabízí po České republice mnoho firem.

Už si ani neuvědomujeme, kolik vlivů velkoplošného tisku na nás denně působí, billboardy, letáky ve schránkách, reklamní automobily, nebo reklamní potisky na autobusech, či trolejbusech. Jestliže budeme vybírat firmu, která se zabývá velkoplošným tiskem, bylo by dobré přečíst si o ní reference nejen na internetu, které mohou klamat, vhodné jsou reference, které Vám poskytnou známí, lidé z oboru a další, jenž se velkoplošným tiskem živí.

Reklama dnes určuje prodej a lidově řečeno „oblbuje“ klienty firem, pro které je určena. Jsou vlastně tři velké okruhy reklamy: internetové reklamy, reklamy v televizi a velkoplošný tisk, který dle statistik ovlivňuje zákazníka na druhém místě ve stínu televizní reklamy, oproti které je mnohonásobně levnější. Oproti televizi, nebo internetu musí být velkoplošný tisk velmi dobře mířen pro cílovou (věkovou) skupinu. Reklamy v novinách a v místech daných billboardů, či tiskovin zaregistruje pouze určitá skupina lidí, oproti internetovým, či televizním, kde se člověk prostě dívat musí. Z toho plyne, že nejde o počet lidí, které velkoplošný tisk spatří a danou myšlenku si otisknou do paměti, nýbrž jde o lidi, kteří naše služby (anebo statky) ocení a využijí jich.